Δημόκριτου 6, Αθήνα – 10671
τηλ.: (+30) 2103621428
email: smartmedia@smartmedia.gr