Πολιτική Επικοινωνία

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Τομέας Στρατηγικού και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού προσφέρει όλο το πλαίσιο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εμπίπτει στα θέματα του στρατηγικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού, καθώς και των σχεδίων public  και political marketing. Καλύπτει όλες τις φάσεις της δημόσιας πρωτοβουλίας ή δραστηριότητας.

Οι Σύμβουλοι της εταιρείας συνεργάζονται στενά με τα στελέχη των οργανισμών. H συνεργασία κατά κανόνα εκτείνεται σε όλα τα στάδια εφαρμογής της συμβουλευτικής υπηρεσίας. Ο Τομέας σχεδιάζει υπεύθυνα τα επόμενα βήματα της οργάνωσης, αντλώντας την αξιοπιστία του από την αποκλειστική πληροφόρηση που κατέχει όσον αφορά την εντόπια και τη διεθνή αντίστοιχη εμπειρία.

 Για την εταιρεία, οι υπηρεσίες της ολοκληρώνονται με την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των Συμβουλευτικών της Υπηρεσιών στον οργανισμό και τη συνεχή ανατροφοδότηση image making.

 

Τομέας Image Making

 • Πως μιλάμε στην τηλεόραση και τα άλλα Μέσα
 • Πως απευθυνόμαστε στα target groups
 • Πως περιγράφουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα
 • Πως εμφανιζόμαστε και πως κινούμαστε (αισθητική- κινησιολογία) σε σχέση με το μήνυμά μας
 • Πως αναπτύσσουμε καλές επαφές με ΜΜΕ
 • Δομή- Διαχείριση λόγου
 • Επιχειρηματολογία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Τομέας Στρατηγικού και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού

Ο Τομέας Συμβούλων Επικοινωνιακού Σχεδιασμού προσφέρει όλο το πλαίσιο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εμπίπτει στα θέματα του στρατηγικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού, καθώς και των σχεδίων marketing και συγκεκριμένα:

 • • Στρατηγική Επικοινωνία

- Σχέδια Political και Public Marketing-Marketing Plans

- Έρευνα Focus Group

- Έρευνα Media

 • • Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας και Ανάπτυξης

- Έρευνες Αγοράς-Καθορισμός Concept θέσεων

 • Image making
 • Οργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων
 • Political consulting