Προφίλ

Η S.M.ART – Art Media (System Media Art Ιδέες Δημιουργία Επικοινωνία) Α.Ε., είναι μία εταιρεία Δημόσιας Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Σχεδιασμού και Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων και Πολιτιστικής Διαχείρισης. H εταιρία αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών των στελεχών της για μια πρωτοποριακή και λειτουργική φυσιογνωμία που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Σε όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθειά μας ήταν να συνδεθούν δημιουργικά η στρατηγική δημόσια επικοινωνία με πυρήνες παραγωγής και ανάπτυξης εξειδικευμένων και προηγμένων τεχνολογικά οπτικοακουστικών προϊόντων.

Η δυναμική ανάπτυξης των προϊόντων μας,  στηρίζεται σε έναν απλό στη σύλληψη σχεδιασμό που όμως απαιτεί :

Στρατηγικό Πολιτικό Σχεδιασμό με νέα εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης με το δημιουργικό συνδυασμό όλων των μυστικών της παραγωγής, με την επιστημονική κατάρτιση στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και  γνώση του σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος.

Το πελατολόγιο  της S.M.ART – Art Media και η ποιότητα των αποτελεσμάτων την έχουν καθιερώσει στην αγορά της πολιτικής επικοινωνίας, της παραγωγής και της διαχείρισης ως μία από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες, γιατί ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας στην επικοινωνία, στην παραγωγή, στην πολιτιστική διαχείριση και στην διαχείριση των μέσων της επιτρέπει:

  • την πλήρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη και του κάθε γεγονότος ως προς τη μορφή του και την προοπτική επιτυχίας του.
  • την ένταξη μεμονωμένων εκδηλώσεων και επί μέρους κινήσεων σε ευρύτερα πλαίσια πολιτικής και επικοινωνιακής στρατηγικής.

Η S.M.ART- Art Media, αποτελείται από επαγγελματίες και επιστήμονες ειδικευμένους:

  • στην πολιτική επικοινωνία
  • στο σχεδιασμό, διοργάνωση και παραγωγή μαζικών εκδηλώσεων, ανοιχτών και κλειστών χώρων
  • στο σχεδιασμό, οργάνωση, παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων
  • στην οργάνωση και παραγωγή ντοκιμαντέρ ιστορίας και πολιτισμού
  • στην εκπόνηση Οργανωτικών Μελετών Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών Σταθμών και ειδικότερων θεμάτων προγράμματος
  • στα νέα μέσα επικοινωνίας

Προσπάθεια της εταιρείας είναι να διευρύνει τους παραδοσιακούς τομείς δραστηριοτήτων, ανοίγοντας νέα  πεδία στους τομείς της στρατηγικής επικοινωνίας, της παραγωγής και της πολιτιστικής διαχείρισης.